Japanese Language

German Language

Click on the flag for Japanese | German language

 

We acceptFORTUNE RESIDENCE
Chiang Mai Thailand
Booked into one of our newest
fully furnished bungalow wholly owned by Fortune Dental Clinic while your are on vacation or on dental treatment in Chiang Mai.
For more info, please
click on the image below:

 
 

ROOT CANAL TREATMENT

การรักษาคลองรากฟัน

จุดประสงค์ของการรักษาคลองรากฟัน :  การรักษาคลองรากฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะรักษาฟันที่เป็นโรคให้เก็บไว้ใช้งานได้ตามปกติให้ได้นานที่สุด

การรักษาคลองรากฟัน เป็นการรักษาในกรณี ที่เกิดการอักเสบและ ติดเชื้อหรือเกิดการตาย ของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เช่น ฟันที่ผุมากหรือ ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ เช่นหักจนลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งไม่สามารถทำการอุดฟันได้ตามปกติ หรือฟันที่ได้รับอันตรายจากแรงกระแทก ทำให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงตัวฟันขาด หรือเสียไป ซึ่งผู้ที่เกิดอาการเช่นนี้มักจะมีอาการปวดฟัน หรือฟันมีสีคล้ำลงไปกว่าเดิม และในบางรายอาจพบว่ามีหนองออกมาจากเหงือกบริเวณปลายรากฟัน เหงือกบวม ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษารากฟัน ก็จำเป็นที่จะต้องถูกถอนออกไป

การรักษาคลองรากฟันนั้น จะเป็นการนำเอาเส้นเลือด และเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตัวฟันออกไป และทำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟัน คือ เอาเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน และคลองรากฟัน ที่ติดเชื้อออก ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซับให้แห้ง แล้วใส่ยาปิดไว้ในโพรงฟัน เมื่อปราศจากเชื้อโรคแล้ว จึงทำการอุดคลองรากฟัน และโพรงประสาทฟันให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงอุดฟันตามปกติ หรือบูรณะด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป

 

root canal treatment root_canal_treatment root_canal_treatment
root_canal_treatment root_canal_treatment root canal treatment
root canal treatment root canal treatment root canal treatment
root canal treatment root canal treatment  
     

ตัวอย่างขั้นตอนในการรักษาคลองรากฟัน

นัดครั้งแรก (initial) :

1.   ฉีดยาชา เพื่อป้องกันและระงับความรู้สึกบริเวณฟันที่จะทำการรักษาคลองรากฟัน

2.   กันน้ำลายโดยใส่แผ่นยางกันน้ำลาย

3.    กรอผ่านตัวฟันเข้าสู่ส่วนของโพรงประสาทฟัน กำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อ  ล้างทำความสะอาดคลองรากฟัน ขยายและตกแต่งรูปร่างคลองรากฟันเพื่อรองรับการอุด ใส่ยาไว้ในโพรงประสาทฟันเพื่อช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

อุดปิดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

นัดครั้งต่อไป (next visit):

1.     รื้อวัสดุอุดชั่วคราวออก

2.     ล้างทำความสะอาดคลองรากฟัน แล้วทำการอุดในคลองรากฟัน

3.     ทำการบูรณะส่วนของตัวฟันด้วยวิธีที่เหมาะสม

จะเห็นว่าในการรักษาคลองรากฟันแต่ละซี่กว่าจะเสร็จจนอุดคลองรากฟันได้มีหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงอาจไม่เสร็จในครั้งเดียว ต้องนัดมาทำหลายครั้ง นอกจากนี้ยังอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นอีก เช่น ภาวะความเป็นโรคของฟันซี่นั้น สภาพของฟันที่รักษา ความพร้อมของการทำงาน เช่น ฟันกรามใหญ่ ซึ่งมีหลายคลองรากและเข้าทำได้ค่อนข้างลำบาก หรือฟันที่มีการติดเชื้อมาก มีถุงหนองที่ปลายราก เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะรักษาคลองรากฟันต้องมีเวลามาตามนัด การไม่มาตามนัดจะทำให้การรักษาที่ควรจะเสร็จในครั้งหรือสองครั้งยืดเยื้อออกไป

                 หลังจากที่ได้รักษาคลองรากฟัน ฟันซี่นั้นควรจะได้รับการบูรณะอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ฟันบางซี่ที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไม่มากนักอาจบูรณะด้วยการอุดฟัน ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้วัสดุอุดฟันฉายแสง เนื่องจากมีแรงยึดกับเนื้อฟันได้ดี และมีความแข็งแรงพอๆ กับอมัลกัม แต่ฟันที่รักษาคลองรากฟันนั้นมักจะเปราะ เนื่องจากเนื้อฟันจะแห้งกว่าปกติ นอกจากนี้มีการสูญเสียเนื้อฟันไป เนื่องจากการผุของฟัน และการกรอแต่ง เพื่อเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ดังนั้นวิธีการบูรณะที่ดีที่สุดก็คือ การทำเดือยฝังลงในโพรงประสาทฟันแล้วทำครอบฟัน ซึ่งจะทำให้ฟันที่รักษาคลองรากฟันนี้แข็งแรง นอกจากนี้ฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว อาจเปลี่ยนสี ซึ่งในฟันหน้าอาจเป็นปัญหาในเรื่องความสวยงาม อาจแก้ไขได้โดยการฟอกสีฟัน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะนัดให้กลับมาตรวจหลังการรักษาทุก ๆ 6 เดือน ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้ทำการแก้ไข

                                สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน สาขามหิดลใกล้สนามบินเชียงใหม่ติดกับปั๊มแก๊ส NGV โทรศัพท์ 053-281881 ,081-6032828 ,081-9931993

       คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน สาขาห้วยแก้วตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-401100 ,081-6032828 ,081-9931993

       คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน สาขาเจริญเมืองใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนสันป่าข่อย โทรศัพท์ 053-262828 ,081-6032828,081-9931993

สามารถติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ info@fortunedentalclinic-thailand.com


Fortune Dental Clinic  thailand flag Thai's version,
please click this links:

Dental Services Chiang Mai Thailand
Dental Rates
Dental Tooth Whitening - Bleaching
Dental Implants
Esthetic Porcelain Veneer
Intra Oral Digital Camera
Fortune Panoramic X-Ray
Root Canal Treatment
Tooth Colored Filling
Tooth Whitening - Bleaching

 

 

 

IMPORTANT NOTES FOR FOREIGNERS / TOURIST

Click Me For The Thai's Direction Guide 

If you are having problem getting to Fortune Dental Clinic, Chiang Mai Thailand.  Please click on the image (right/left) and print this direction guide in Thai language and show it to the taxi drivers at the airport or anywhere in Chiang Mai, Thailand.

Click Me For The Thai's Direction Guide

 

This site was last updated: 08 April 2012

Home | About Us | Services | Published Rates | Dentists | Facilities | Contact Us | Location
Testimonials | BiographyDisclaimer | Links | FAQ | Sponser | Thai's Version
Tooth Structures
Intra Oral Digital Camera | Panoramic X-Ray | Endodontically Treated Tooth
Esthetic Porcelain Veneer | Root Canal Treatment | Dental Implant | Tooth Colored Filling | Tooth Whitening & Bleaching
Our Branches:   Huay Kaew Branch
 

 For enquiries, booking and  information, kindly contact :

Email: info@fortunedentalclinic-thailand.com
Business Hours: 0830 AM - 0830 PM (Daily inclusive of Saturday & Sunday)
Main Office: 233/11 Mahidol Rd (Near Chiang Mai International Airport)
Chiangmai 50100, Thailand

Copyright 2004-2007 fortunedentalclinic-thailand.com  All Rights Reserved
For Links exchange kindly email to webmaster at : info@chiangmai-thai.com